Το εργαστήριο δοσιμετρίας δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στελεχώνεται από τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, και φοιτητές σε όλα τα στάδια ερευνητικής εργασίας (μεταδιδακτορική ή διδακτορική έρευνα, εκπόνηση μεταπτυχιακής ή πτυχιακής διπλωματικής εργασίας) που προέρχονται, κυρίως, από το διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιατρική Φυσική και το τμήμα Φυσικής στα οποία τα μέλη Δ.Ε.Π. προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο.

Βασικό αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί η υπολογιστική και πειραματική δοσιμετρία σε ιατρικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολίών, με έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο αυτών, και ειδικότερα στη δοσιμετρική επιβεβαίωση ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών.

Τα ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι εξειδικεύσεις των στελεχών του, δίνει στο εργαστήριο τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις ερευνητικές προκλήσεις που πηγάζουν από τον πραγματικά διεπιστημονικό χαρακτήρα των ιατρικών εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που βασίζονται τόσο στη φυσική, όσο και την επιστήμη υπολογιστών, τα μαθηματικά, τη ραδιοβιολογία, και τη μηχανολογία.

Ενδεικτικά, το εργαστήριο έχει καινοτομήσει στην εφαρμογή τρισδιάστατης χημικής δοσιμετρίας πολυμερισμού στην ακτινοθεραπεία, έχει επιτυχώς ολοκληρώσει εθνικά ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς διμερείς συνεργασίες σε θέματα δοσιμετρικής επιβεβαίωσης με χρήση τρισδιάστατων υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων δοσιμετρίας, και έχει διεκπεραιώσει ερευνητικά προγράμματα κατόπιν ανάθεσης από διεθνείς παρόχους τεχνολογίας ιατρικών εφαρμογών ιοντίζουσας ακτινοβολίας (μεταξύ άλλων: πρωτότυπη δοσιμετρία νέων πηγών βραχυθεραπείας για τις εταιρείες: Nucletron – an Elekta companyVarian Medical Systems, και Eckert & Ziegler BEBIG, πειραματική δοσιμετρία κατευθυντήρα συστήματος ρομποτικής ακτινοχειρουργικής CyberKnife για την εταιρεία Accuray, πρόγραμμα επιβεβαίωσης δοσιμετρικής ακρίβειας συστήματος σχεδιασμού βραχυθεραπείας για την εταιρεία Varian Medical Systems).

Καλή πλοήγηση στο υλικό του ιστοτόπου του εργαστηρίου.

 

*Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας του εργαστηρίου.