Τίτλος: "Μετρήσεις βαθμονόμησης της παροχής και των output factor των μικρών πεδίων του κατευθυντήρα IRIS του συστήματος CyberKnife".

Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα μετρήσεων με θαλάμους ιονισμού και διόδους με αντίστοιχα αποτελέσματα από μετρήσεις με δοσίμετρα αλανίνης, TLD, ραδιοχρωμικών φιλμ και δοσιμέτρων πολυμερισμού. Υπολογίστηκαν πειραματικά οι παράγοντες διόρθωσης Kqmsr και Kqclin  των μικρών πεδίων του κατευθυντήρα IRIS του συστήματος CyberKnife. 

Start-end : 2010

Financed by Accuray Inc. (Sunnyvale, CA, USA)

Τα αποτελέσματα του προγράμματος δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Medical Physics.