Στοιχεία Επικοινωνίας
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μικράς Ασίας 75
Αθήνα, 115 27 
Ελλάδα

Τηλέφωνο :
+30 210 746 2442
Email : rdl.med.uoa[at]gmail.com