Εικόνα του προγράμματος BrachyGuide

Ανέβηκε στη σελίδα του εργαστηρίου και είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα BrachyGuide. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως dicom viewer πλάνων βραχυθεραπείας καθώς και για τη δημιουργία input file για τον κώδικα Monte Carlo MCNP. Τα κύρια χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα των δοκιμών ελέγχου του προγράμματος δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης "Journal of Applied Clinical Medical Physics".  

Το λογισμικό BrachyGuide είναι ελεύθερο για κατέβασμα ακολουθώντας το αντίστοιχο link στο μενού "Ερευνητικά προγράμματα"